Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Ödenmesi

Sanık Asker Kişiler İçin  Avukatlık Ücretinin Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Ödenmesi

Sanık Asker Kişiler İçin  Avukatlık Ücretinin Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Ödenmesi

Sanık asker kişiler için  avukatlık ücretinin ödenebilmesi hususu 01.09.11992 tarihli Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ te düzenlenmiştir. 

Mezkur yönetmeliğie göre sanık asker kişiler için  avukatlık ücretinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenebilmesi için söz aşağıda belirtilen hususların gerçekleşmesi şarttır.

-Asker kişilerin karakol, karakol nöbetçisi, devriye, nakliyat muhafazası hizmetlerinde veya asayişi temin ve kaçakçılığın men, takip ve tahkiki için görevlendirildiklerinde ya da önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında veya bu görevlerinden dolayı sanık durumuna düşmeleri,

-Sanık asker kişi hakkında soruşturma açılmış, ihzar müzekkeresi veya tutuklama müzekkeresi çıkarılmış, gözaltına alınmış ya da kamu davası açılmış olması; (örnek olarak verilmesi gerekirse, hudut hattında görevli olarak çıktığı devriye esnasında sınır ihlali yapan kaçakçı veya vatandaşların görev gereği  yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden olan askeri personelin kendilerini istediği bir avukatla temsil ettirebilecektir ve söz konusu avukatlık ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenecektir.)

- Sanık asker kişinin, isnat edilen suçla ilgili olarak bir avukata usulüne uygun vekâletname vermiş bulunması,

-Olayın niteliği ve kusur derecesine göre sanık asker kişinin durumunun uygun görülmesi, gereklidir.

Bu kapsamda olan personelin, vekâlet verdiği avukatın ücretinin ödenebilmesi için; olayın meydana geldiği tarihte görevli bulunduğu Komutanlığa müracaat etmesi gerekmektedir. Bahse konu talebin, birlik ve kuvvet komutanlıkları aracılığı ile Milli Savunma Bakanlığına gönderilmesi ve talep hakkında komisyon tarafından  en kısa sürede karar verilmesi gerekmektedir. Komisyon kararının Milli Savunma Bakanı tarafından onaylanması ile avukatlık ücretinin ödenmesi kararı kesinleşir.

Yönetmeliğe göre tespit edilecek avukatlık ücreti,  avukatlık sözleşmesinin yapıldığı tarihteki avukatlık asgarî ücret tarifesinde belirtilen ücretlerin 20 katını geçemez. Ödenecek avukatlık ücretinin miktarını komisyon belirlemektedir.

 

Avukata Sor!