Ön Lisans Diploması Verilmemesi

Emsal Karar 1

2 yıllık Hava Astsubay meslek yüksek okulu müfredatını  başarı ile tamamladıktan sonra,  mezuniyet  tarihinden  kısa bir süre önce 23.08.2006 tarihinde Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile disiplinsizlik  sebebiyle okuldan  çıkarılmasına  karar verilen davacıya ön lisans  diploması verilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemin hukuka uyarlı olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. 

(AYİM.2.D., 13.06.2007; E. 2006/1249, K. 2007/545) 

Emsal Karar 2

Davacının Hava Harp Okulunda öğrenim gördüğü 1971-1973 yıllarında tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca bu okulda başarılı geçen iki yıl karşılığı olarak kendisine ön lisans diploması verilebilmesi mümkün değildir. 

(AYİM.2.D.10.5.2000,E.1998/887,K.2000/369)

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Sınıfta Bırakılma

Emsal Karar 1Bütünlemeye kaldığı matematik dersinden tek ders sınavında da başarısız

12-10-2019

Yetersizlik Nedeniyle Ayırma

Emsal Karar 12001 yılı sicil döneminde yetersiz düzeyde sicil notu ile

11-10-2019

SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAVI (MÜLAKAT)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 3.

27-11-2019