Ölüm Gelirinin Eş / Çocuk/ Ana-Baba arasındaki paylaşımı nasıl yapılmaktadır?

 1. Grup Hak Sahibi: EŞ 

Eşin payı %50’dir. Ancak eşin bu payı alabilmesi için dul olması gerekmektedir. Dul olan kadının ya da erkeğin bu yüzde elli oranındaki payı bazı durumlarda yüzde 75’e çıkmaktadır. Yüzde 75’e çıkması için iki koşul aranmaktadır. 

 • Gelir bağlanmış çocuğu olmamalı.

 • Kendisi çalışmamalıdır. 

         2. Grup Hak Sahibi: ÇOCUKLAR 

Çocuklara düşen pay ise her çocuk için %25’tirÇalışmamaları ve kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık almıyor olmaları gerekiyor. Bu, çocukların gelir alması bakımından bir ön koşuldur. Yaş kriteri ise normalde 18, orta öğrenimde 20 ve yükseköğrenimde ise 25'tir.

 • Bunun dışında çalışma gücünün %60’ını kaybetmiş olan malul çocuklara bir yaş sınırı olmaksızın ölüm geliri bağlanmaktadır. Yani çalışma gücünün yüzde 60’ını kaybetmişse bir yaş sınırı söz konusu değildir.

 • Kız çocukları için söz konusu olan bir istisna vardır. Çalışmamak ve kendi çalışmasından dolayı gelir/aylık bağlanmaması kaydıyla yaşı ne olursa olsun, evli olmayan veya sonradan boşanan kız çocuklarına ölüm geliri bağlanmaktadır. 

Çocuk iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda hem anasız hem de babasız kalmışsa bu yüzde 25’lik oran yüzde 50 olmaktadır. Sayılan durumlarda çocuğun payı yüzde 50’ye çıkmaktadır. 

 • Anasız babasız kalmışsa,

 • Ana ya da babası daha sonradan ölürse,

 • Anne baba arasında evlilik bağı yoksa veya sağ kalan ana baba tekrar evlenmişse,

3.Grup Hak Sahibi: ANA-BABA 

 • Artan hisse olacak. (İstisnası 65 yaş durumu) 

 • Her türlü kazanç ve irattan elde edilen gelir asgari ücretin netini geçmeyecek. 

 • Diğer çocuklarından bağlananlar hariç olmak üzere kendilerine gelir ve aylık bağlanmamış olacak. 

Ancak bu 3 koşul bir arada olursa ana babaya toplamda yüzde 25 bir ölüm geliri bağlanıyor

Ölen sigortalının eşinin ve 3 çocuğunun bulunması durumuna örnek verecek olursak, 

 • Eş yüzde 50 pay aldığı için 2 hisse

Çocuklardan her biri yüzde 25 pay aldığı ve 3 çocuk olduğu için 3 hisse söz konusu olacaktır. Toplamda 5 hisse yapmaktadır.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Analık sigortasında kimlere yardım yapılır?

Kimlere yardım yapılıyor? Sigortalı kadına Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşine Kendi çalışmasından dolayı gelir

15-09-2019

Adi Maluliyet ve Aylık Bağlanması

Malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlarınhukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla

16-04-2020

Emzirme ödeneği kimlere verilir?

Emzirme ödeneği Sigortalı kadına Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşine Kendi çalışmasından dolayı gelir ya

15-09-2019