Maluliyet Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarında Dava Açma Süresi İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

    Maluliyet Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarında Dava Açma Süresi İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

        Maluliyete sebep olan  bedensel rahatsızlık nedeniyle meydana gelen zararların tanzimi için açılan davada, mahkemece dava açma süresinin katı yorumlanması neticesinde adil yargılanma hakkının ihlal edildiği ve yeniden yargılama yapılması gerektiği ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin 21 Mart 2019 tarihli kararı; rahatsızlığa sebep olayın meydana geldiği an ve sonraki süreçte rahatsızlığın artması neticesinde alınan sağlık raporları sonucu açılan tazminat davalarında dava açma süresi açısından önem arz etmektedir. Karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170123-1.htm

Dökümanlar