"Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara ve benzeri kötü alışkanlıklara düşkün olmak" Disiplinsizliğini İşlediği Gerekçesiyle Meslekten Çıkarma Cezası Verilen Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

 "Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara ve benzeri kötü alışkanlıklara düşkün olmak" Disiplinsizliğini İşlediği Gerekçesiyle  Meslekten Çıkarma Cezası Verilen Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde jandarma uzman çavuş olarak görev yapan müvekkil hakkında yürütülen disiplin soruşturması neticesinde, 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun'un 8/6 (ç) maddesinde belirtilen "Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara ve benzeri kötü alışkanlıklara düşkün olmak" disiplinsizliğini işlediği gerekçesiyle Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun kararıyla  "Meslekten Çıkarma" cezasıyla tecziyesine ilişkin işlemin iptali istemiyle idare mahkemesinde iptal davası açılmıştır.

Yargılama süreci sonucunda Mahkeme,  "Devlet memurluğundan çıkarma cezasını vermeye yetkili makam tarafından, davacının hakkındaki iddiaları, bu iddiaların dayandığı delilleri, üzerine atılı fiillerin hukuki nitelendirmesini ve önerilen disiplin cezasını öğrenmesi sağlanarak, savunma yapmasına imkan tanınmasının hukuken zorunlu bulunduğu, bir başka ifade ile davacının 7068 sayılı Kanunun 31. maddesinin son fıkrasında belirtilen hakları kullanmasına imkan tanınmadığı, bu haliyle davacıya son savunma hakkı usulüne uygun kullandırılmadan disiplin cezası verildiği görülmekte olup, bu itibarla tesis edilen işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır." gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Düşük Sicil Nedeniyle Kademe İlerlemesi Yapamayan Uzman Erbaşın İdare Tarafından Sözleşmesinin Feshedilmesine İlişkin Emsal Karar

Düşük Sicil Nedeniyle Kademe İlerlemesi Yapamayan Uzman Erbaşın İdare Tarafından Sözleşmesinin

29-05-2021

" Fetö/Pdy'ye Müzahir Pansiyonda Konaklama Kaydının Bulunduğu" Şeklinde Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Subay Adayı Hakkında Emsal Karar

Müvekkilin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz neticelenmesine gerekçe gösterilen hususlar

17-12-2019

UZMAN ERBAŞ SİCİL İPTAL DAVASI

UZMAN ERBAŞ SİCİL İPTAL DAVASIUzman Erbaş Sözleşme fesih halleri ve sicil

29-05-2021