Analık sigortasında kimlere yardım yapılır?

Kimlere yardım yapılıyor? 

  • Sigortalı kadına 

  • Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşine 

  • Kendi çalışmasından dolayı gelir ya da aylık almakta olan kadın 

  • Gelir ya da aylık almakta olan erkeğin sigortalı olmayan eşi 

Bu kişilerin gebelik başlangıcından doğum sonrası sürelerin bitimine kadarki dönemde uğradıkları rahatsızlıkları analık sigortası kapsamında değerlendirilir. Öncesinde olursa hastalık sigortasına girer.

Hastalık sigortasında da analık sigortasında da geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanmak için önceki 1 yıl içerisinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Kararlar alınırken aranan karar yeter sayısı nedir?

Bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesinde Bölümler kararlarını salt çoğunlukla alırlar. Komisyonlarca başvurunun

28-11-2019

Hizmet Tahsisli Konut

Emsal Karar 1Meskun yerlerden uzak sosyal ve ekonomik zorlukları bulunmayan, ulaşım

13-10-2019

Nema Ödemesi Yapılmaması

Emsal Karar 1Davacı emekli subayın, 205 sayılı Kanunda öngörülmeyen, kişisel bir

13-10-2019